Оглас за пријем у радни однос

на неодређено време са пуним радним временом

Туристичка организација општине Бојник, са седиштем у Бојнику, улица Трг Слободе бр. 3 и 16205 Бојник оглашава пријем у радни однос 5 извршиоца, на неодређено време са пуним радним временом на радним местима:

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ (1 извршилац)

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДОСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ (1 извршилац)

ОРГАНИЗАТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА (1 извршилац)

ВОЗАЧ (1 извршилац)

ИНФОРМАТОР У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (1 извршилац)

Лице задужено за давање информација: Далиборка Стојановић, тел: 016 820 316

ПРЕУЗМИТЕ ТЕКСТ СВИХ ОГЛАСА

Погледајте сличне вести