Општина Бојник налази се у самом срцу јужне Србије, смештена у Јабланичком округу са седиштем у истоименом граду Бојнику. Оивичена је лесковачком котлином са југа и планином Радан са севера. Бојник се налази у сливу Пусте реке по којој се цео крај назива пусторечким крајем, на надморској висини од 242 m. Заузима површину од 264 km². Поред Бојника, у састав општине улази још 35. села.

Иако се налази ван најзначајнијих магистралних саобраћајница Бојник чини природну везу северозападног дела лесковачке котлине са општинама Лесковац, Лебане и Медвеђа. Географски положај и природна конфигурација простора Општине су специфични – око 2/3 њене територије је брдско-планинско подручје, са снажним утицајем на формирање релативно неповољне конфигурације мреже насеља и неравномеран територијални распоред економских активности и становништва.