Божанствени дар природе

Од Спомен дома до Добре воде забележено је 18 типова биљних заједница (17 шумских и 1 ливадска) које граде једну нову серију полидоминантних реликтних заједница, што чини рефигијум интересантним и за туризам.

То је у ствари природни арборетум који треба искористити као једно од природних реткости, што туризму даје још једну шансу. Разноврстност вегетације Радана, посебно бројне реликтне и ендемичне биљне врсте на уском простору представљају прави ботанички врт. На истраживаном подручју досада је утврђено 954 врста васкуларних биљака, при чему је само у флори клисуре радана забележено 726 врста, што представља 22% укупне флоре Србије.

Простор између села Добра вода и Ивање, познат је као „раданска апотека“ због ретких и ендемичних биљака и обиља и разноврсности биљних заједница које производе велику количину кисеоника, па шетња мирисним ивањским ливадама окрепљује тело и душу.

Извори – Падине Радана пуне су извора. Сви су питки и здрави. И сваки од њих има по једну причу о својој лековитости.

Добра Вода је планинско насеље изразито разбијеног типа са једним или неколико кућа по појединим бреговима или падинама под самом Радан планином. Изнад њега се диже шумовити Велики и Мали Крш са пашњацима окружених столетним храстовима и буквама. Добра Вода нема реку али има доста извора са хладном и питком водом. Отуда је ово место и добило име.

Простор између села Добра вода и Ивање, познат је као „раданска апотека“ због ретких и ендемичних биљака и обиља и разноврсности биљних заједница које производе велику количину кисеоника, па шетња мирисним ивањским ливадама окрепљује тело и душу.

Извори – Падине Радана пуне су извора. Сви су питки и здрави. И сваки од њих има по једну причу о својој лековитости.

Добра Вода је планинско насеље изразито разбијеног типа са једним или неколико кућа по појединим бреговима или падинама под самом Радан планином. Изнад њега се диже шумовити Велики и Мали Крш са пашњацима окружених столетним храстовима и буквама. Добра Вода нема реку али има доста извора са хладном и питком водом. Отуда је ово место и добило име.

Како до ове атракције?

Шта још можете видети…

Борински скок
Храст лужњак – споменик природе