средњовековно црквиште

ЦРКВИШТЕ У СЕЛУ ИВАЊЕ

У општини Бојник у селу Ивање, налази се локалитет средњевековног црквишта на коме су остаци средњовековног манастира. Простор на коме се налази овај локалитет назива се Голубовац. Црквиште је неприступачно, обрасло храстовом и грабовом шумом. Право име манастира се не зна, а постоје две верзије како је овај локалитет добио име. Према једној добио је име по голубовима, којих је у овој шуми било много. Према другој верзији манастир је добио назив по неком хајдуку Голубу. Овај средњовековни манастир је у доба турске владавине служио српском народу за скривање јер је био изграђен на месту које је тешко уочљиво. Касније је служио као хајдучка база. Када је хајдучка база откривена, Турци су манастир спалили. За време Другог светског рата остаци зидина манастира скоро су потпуно порушени. Црква је једнобродна грађевина са изнутра полукружном а споља тространом апсидом и припратом на западној страни. Северни зид наоса сачуван је у виси од око 1,5-2м, апсида и западни зид припрате од око 0,50м, док је јужни зид цркве прекривен шутом. Зидана је притесаним каменом уз употребу опека, док ивице чине лепо обрађени тесаници. До 1922. године у манастиру је на северној страни била утиснута мермерна плоча величине 15х25 цм са натписом који нико од мештана није умео да прочита. Плоча је одједном нестала и отада се ништа о њој не зна. На 20-ак метара од манастира видљив је масивни зид од ломљеног камена па се претпоставља да је у питању манастирски комплекс са црквом. По својој основи, материјалу који је коршћен као и начину градње овај манастир може се датовати у XIII-XIV век.

Где се налази ово црквиште?

Погледајте галерију фотографија

Због неприступачне локације тренутно нисмо у могућности да фотографишемо ову локацију.